State of the art opmeten anno 2021.

3D scannen in de praktijk

Voor een goed ontwerp is het nodig te weten wat de uitgangs situatie is. Voor een eerste schets zijn vaak de makelaarsplattegronden of een kadastrale kaart voldoende. Blijkt een project dan haalbaar te zijn dan willen we graag de maatvoering precies weten om het ontwerp realistisch te kunnen ontwikkelen en uitwerken. Bij 3D scannen wordt een gebouw of object/ terrein geautomatiseerd digitaal opgemeten ofwel in 3D gescand. De scanner is met duizenden metingen per minuut vele malen sneller en accurater dan handmatig meten. 3D meten is ook goedkoper dan het handmatig opmeten, dat na een eerste keer vaak nog een aantal malen herhaald moet worden om ontbrekende maatvoeringen alsnog op te nemen.

De voordelen:

  • Snel en accuraat. Tijdrovend handmatig en foutgevoelig inmeten is verleden tijd. Digitaal meten is zeer precies en meet ook scheefstanden, krommingen en verzakkingen die bij handmatig meten soms onopgemerkt blijven.
  • Flexibel. Tijdens de uitvoering van het werk is het mogelijk meet updates te maken, bijvoorbeeld na strip en sloopwerk.
  • Compleet en gedetailleerd. Digitaal scannen meet duizenden punten per minuut met millimeter nauwkeurigheid. Met een digitale scan is prefabricage in bestaande situaties mogelijk.
  • Goedkoper. Digitaal meten lijkt duur omdat het meten in één keer gefactureerd word terwijl handmatig meten in een aantal keren in de uren verwerkt zit. Over een heel project kan fors op de meetkosten bespaard worden.
  • 3D scanning is de perfecte basis voor 3D BIM modellen
  • Output in alle CAD en BIM formaten en op papier mogelijk
  • Zeer korte levertijden mogelijk

Neem contact op voor de mogelijkheden contact@ardura.nl

3D scan
Ontwerp gemodelleerd in 3D scan van bestaande situatie