Bouwbegeleiding

Het begeleidend van bouwprojecten is mogelijk op basis van documenten waarin de afspraken tussen opdrachtgever en aannemers zijn vastgelegd. Wanneer dit niet of onvolledig aanwezig is adviseren wij eerst deze afspraken overeen te komen en vast te leggen. In onduidelijke gevallen kunnen we alleen aangeven of werk in uitvoering voldoet aan algemeen aanvaarde kwaliteits en veiligheids eisen. Bij verschil van mening tussen partijen moet er eerst een overeenstemming komen waarbij Ardura adviseert door voorstellen te doen.

Bel voor informatie met Nico van der Kuip +31 653 253 695 of mail naar: contact@ardura.nl