Haalbaarheidsonderzoek

In het haalbaarheids- onderzoek wordt onderzocht of uw bouw wensen op de gewenste locatie gerealiseerd kunnen worden binnen de gestelde voorwaarden. De voorwaarden zijn meestal budget gerelateerd maar er kan ook gedacht worden aan de beschikbare tijd nodig voor plan ontwikkeling procedures en bouw. Verder moet het bouwplan binnen de omgeving te realiseren zijn. Denk aan draagvlak in de buurt, toestemming van monumentenzorg of de (uitzonderings-) mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Bel voor informatie met Nico van der Kuip +31 653 253 695 of mail naar: contact@ardura.nl