Omgevingsvergunning

Via het omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplan. www.omgevingsloket.nl.

Ardura bv verzorgt uw ontwerp en indieningsvereisten zoals tekeningen berekeningen, materiaal documentaties, fotografie etcetera.

Indien u ons opdracht zou willen geven kan het helpen wanneer u beschikt over een situatietekening (kadaster) en bouwtekeningen van de bestaande toestand. Deze zijn vaak te vinden in het gemeente archief. Hier de link naar enkele archieven in de buurt:

Den Haag bouwtekeningenarchief

Leidschendam Voorburg bouwtekeningenarchief

Voorschoten bouwtekeningenarchief

Wassenaar bouwtekeningenarchief

De tekeningen zijn ook handig voor de offerte aanvraag voor het samenstellen van de indieningsbescheiden.

Offerte aanvragen bescheiden omgevingsvergunning

Bel voor informatie met Nico van der Kuip +31 653 253 695 of mail naar: contact@ardura.nl