Renovatie

Renovatie is nodig wanneer u uw gebouw aan hogere eisen wilt laten voldoen. Ardura bv ontwerp en bouwbegeleiding staat u bij met het opstellen van een programma van eisen en de uitwerking naar een renovatieplan, een begroting, aannemers selectie en een aannemersovereenkomst. Tijdens de uitvoering van het werk letten we op de bouwtechnisch correcte uitvoering en bieden direct oplossingen bij onvoorziene problemen.

Om dat laatste te voorkomen kunnen we in de voorbereidende fase destructief onderzoek doen of inspecties uitvoeren met technieken als 3D scanning, bouw-endoscopie en infrarood scanning.

Met 3D scanning wordt de bestaande situatie digitaal ingemeten met een zeer hoge snelheid en precisie. De scan levert een digitaal 3D model dat gebruikt kan worden voor het maken van perfect kloppende bouwtekeningen, het bepalen van hoeveelheden en het onderzoeken van mogelijkheden voor aanpassingen en verbouwing.

Bij bouw endoscopie wordt op stratgisch gekozen plaatsen een klein gaatje geboord waarlangs met een bouw endoscoop het binnenste van constructies kan worden bekeken. Bijvoorbeeld onbereikbare kruipruimtes, leidingschachten, holtes achter muren en in vloeren en daken.

Met infra rood scanning kunnen warmte lekken opgespoord worden in de schil van het gebouw en fouten in isolatie werken. Uit de resultaten kan een inschatting gemaakt worden van de nodige werkzaamheden om het gebouw onderdeel te laten voldoen aan de gestelde eisen.