Restauratie en Transformatie Koninginnegracht 56

Uitgangspunt: Rijksmonument in 60er jaren verbouwd tot kantoor.
Opdracht: Restauratie en Transformatie naar Parodontologische Kliniek Haaglanden.

Bij de inventarisatie bleken achter de verlaagde kantoorplafonds resten aanwezig te zijn van de originele stucplafonds. Helaas grotendeels zodanig beschadigd dat restauratie niet haalbaar is binnen het beschikbare budget.

Het schalmgat van het monumentale trappenhuis gaf ruimte aan een lift waarbij de leuning en zijkanten van de originele trap verwijderd of zwaar beschadigd waren.
Het traphuis en één zeldzaam cassetteplafond konden binnen budget volledig gerestaureerd worden. Na historisch onderzoek in panden van de architect van het pand konden de waarschijnlijke details gereconstrueerd worden.

De behandel-ruimte indelingen in de kamers en suite zijn als doos in doos uitgevoerd om de originele indelingen intact te laten. Met verlaagd plafonds voorzien van stuclijsten zijn een aantal monumentale plafonds geconserveerd. Verder zijn de sanitaire ruimten alle voorzien van tegelwerk in monumentale stijl en werden visgraat parketvloeren aangelegd in PVC wegens de antibacteriële eigenschappen. De brandwerende binnen deuren zijn naar ons ontwerp op maat vervaardigd uit een brandwerende kern belegd met origineel monumentaal lijstwerk.