Werkwijze

Initiatief

Het ontwerp proces begint met een ontmoeting met onze ontwerper(s) op uw locatie. We maken kennis en bespreken uw wensen en inspecteren de situatie. We geven hierna advies over de beste vervolg stappen. Hier rekenen we niets voor en het verplicht u nergens toe. U krijgt van ons een concept stappenplan met een kostenprognose per fase Als we een goede klik hebben kunnen we besluiten met elkaar verder te gaan. Soms raden we een collega aan wegens als zijn specialisme

Ontwerp

Het ontwerp wordt gemaakt in nauwe samenwerking met u. We luisteren en brainstormen, schetsen, tekenen en adviseren. We leveren 3D beelden, materiaal monsters en kostenramingen en rapporteren over de bouw- en vergunning technische mogelijkheden. Onze doelstelling is dat we úw ideeën uitwerken tot wat voor u het beste is. Wat Je Ziet Is Wat Je Krijgt WJZIWJK is mogelijk dank zij onze inmiddels 20 jarige ervaring met 3D tekenen. Hierdoor kunnen we een nauwkeurige voorstelling geven van hoe de werkelijkheid er straks uitziet.

Bouwvoorbereiding

In dit stadium werken we het ontwerp uit in een volledige set tekeningen en beschrijvingen op basis waarvan de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. De bouwvoorbereidings documenten zijn daarnaast geschikt voor het opstellen van de (directie) begroting.  In de aanbesteding staan we u bij in het selecteren en contracteren van geschikte uitvoerende partijen.

Uitvoering

Het bouwproces wordt nauwlettend gevolgd. Op belangrijke momenten in de uitvoering zorgen onze inspecties voor een zo hoog mogelijke kwaliteit. Ook op de bouw gebruiken we WJZIWJK tekeningen. Tekening lezen is namelijk ook voor uitvoerders niet altijd een sterk punt maar een 3D beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. We organiseren de oplevering en zien toe op het naar tevredenheid oplossen van eventuele restpunten. Vóór afloop van de garantie periode kunnen we inspecties uitvoeren voor eventuele garantie claims.