Werkwijze

 

Initiatief

Het ontwerp proces begint met een ontmoeting met onze ontwerper(s) op uw locatie. We maken kennis en bespreken uw wensen en inspecteren de situatie. We geven hierna advies over de beste vervolg stappen.

Ontwerp

Het ontwerp wordt gemaakt in nauwe samenwerking met u. We luisteren en brainstormen, schetsen en tekenen. We leveren 3D beelden en materiaal monsters en rapporteren over de bouw- en vergunning technische mogelijkheden.

Bouwvoorbereiding

In dit stadium werken we het ontwerp uit in een volledige set tekeningen en beschrijvingen op basis waarvan de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. De bouwvoorbereidings documenten zijn daarnaast geschikt voor het opstellen van de (directie) begroting.  In de aanbesteding staan we u bij in het selecteren en contracteren van geschikte uitvoerende partijen.

Uitvoering

Het bouwproces wordt nauwlettend gevolgd. Op belangrijke momenten in de uitvoering zorgen onze inspecties voor een zo hoog mogelijke kwaliteit. We organiseren de oplevering en zien toe op het naar tevredenheid oplossen van eventuele restpunten. Vóór afloop van de garantie periode kunnen we inspecties uitvoeren voor eventuele garantie claims.